provincie Limburg.be

CALL Collectief Publiek Geluid

Musica geeft talentvolle muzikanten en klankkunstenaars met neus voor experiment een duwtje in de rug. Jonge en jongprofessionele kunstenaars worden verenigd in een nieuw collectief dat zich richt op muzikale creatie in de openbare ruimte. Wat betekent het muziek te maken op een publieke plek, op pleinen, straten of in bossen?

Het ‘Collectief Publiek Geluid’ krijgt permanente ondersteuning van Musica en C-TAKT (netwerkorganisatie met fusiepartners C-Mine en TAKT Dommelhof en structurele partners wpZimmer, SoAP, 0090, Musica en In SITU). Musica organiseert jaarlijks twee werkcontexten. Zo’n context omvat een residentie, professionele begeleiding door kunstenaars van topniveau en een groepspresentatie voor een breed publiek.

Daarnaast is het collectief vrij om zelf zijn richting te bepalen. Op lange termijn bouwt het collectief aan een netwerk én een repertoire dat de aandacht van grote festivals en kunstenorganisaties wil trekken.
Musica streeft naar een complementaire groep van jonge en jongprofessionele kunstenaars met een link naar geluid: muzikanten, geluidskunstenaars, performers, videomakers, stedenbouwkundigen of andere creatieve klankmakers. De koers van het collectief wordt mede bepaald door de deelnemers zelf.

Indienen kan tot 15 juni via het online aanmeldingsformulier.

Bekijk de call voor 'Collectief Publiek Geluid'.

Eerstvolgende events

Link naar de andere disciplines

Nieuwsbrief

Ondersteuning