provincie Limburg.be

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. In 2018-2019 waarborgt het transitiereglement de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen. Het reglement vormt een complementaire poot van het Vlaams cultuurbeleid, naast het lokale en landelijke cultuurbeleid. De eerste deadline voor het indienen van projecten is uiterlijk 1 oktober 2017, voor projecten die aanvangen op 1 januari 2018.

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Op 9 november 2016 werd hiervoor het decreet betreffende de nieuwe taakstelling van de provincies goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Om een duurzame overdracht te bereiken, wordt 2018-2019 een overgangsperiode waarin verschillende maatregelen voor cultuur en jeugd het waardevolle regionale culturele veld ondersteunen.

Eén van de maatregelen is het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling.

Het transitiereglement moet de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen, waarborgen in 2018 en 2019. Het reglement vormt een complementaire poot van het Vlaams cultuurbeleid, naast het lokale en landelijke cultuurbeleid.

Welke projecten komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen, moeten projecten gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circus, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel volwassenenwerk, amateurkunsten of een combinatie hiervan. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die zich richten naar jongeren, denk aan pop- en rockconcours of andere initiatieven die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement.

Enkel feitelijke verenigingen en rechtspersonen (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk) met een niet-commercieel karakter kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Welke projecten of initiatieven komen niet in aanmerking?

  • Cultuuruitingen die onder de bevoegdheden vallen van de fondsen, namelijk film en letteren 
  • Benefietprojecten
  • Infrastructuurprojecten die investeringssubsidies ontvangen (FoCI)
  • Organisaties die in het kader van de vernieuwde taakstelling van de provincies een facultatieve subsidie ontvangen van de Vlaamse overheid voor hun werking tijdens 2018 en 2019 met uitzondering van de regionaal ingedeelde collectiebeherende organisaties
  • Organisaties die voor het geheel van hun werking een Vlaamse structurele subsidie ontvangen die in het kader van de vernieuwde taakstelling van de provincies verhoogd is.

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

Het transitiereglement voorziet vier indieningsdata in de komende twee jaar. De eerste deadline voor de indiening van projectvoorstellen is uiterlijk 1 oktober 2017 voor projecten die aanvangen op 1 januari 2018.

De volgende deadlines zijn:

1 april 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2018)
1 oktober 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 januari 2019)
1 april 2019 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2019).
Hoe een subsidieaanvraag indienen?

De subsidieaanvraag moet je indienen via de KIOSK-applicatie.

Klik hier voor het transitiereglement, de handleiding bij het reglement én een handleiding om in KIOSK aan de slag te gaan

Eerstvolgende events

Link naar de andere disciplines

Nieuwsbrief

Ondersteuning