provincie Limburg.be

Structuur van Cultuurplatform

Cultuurplatform is het moedermerk van 6 artistieke disciplines. Het gaat momenteel om klassieke muziek, hedendaagse dans, popmuziek, jazz, design en arthousefilm. Cultuurplatform heeft de ambitie en de competenties om zich te positioneren als een cultuurinstelling van de provincie Limburg voor het (semi-) professionele cultuurcircuit.

De platforms vertegenwoordigen de cultuur / kunstdisciplines die het zonder steun van de overheid moeilijk hebben en die in het kader van de kunsten en het provinciale meerwaardebeleid belangrijk zijn, nl. muziek (klassiek, pop, jazz), actuele kunst, vormgeving, podium (hedendaagse dans), film (arthousefilm).

Door middel van de platformwerking ontstaat er een geïntegreerde werking rond de disciplines. De inhoudelijke werking van de platforms gebeurt steeds disciplinegericht. Werken vanuit de eigenheid van de discipline is noodzakelijk om de discipline op een goede manier te ontsluiten.

Cultuurplatform is het instrument bij uitstek om op een intermediair niveau aan cultuurbeleid te doen: vanuit de regio worden verschillende spelers / partners betrokken en samengebracht en worden initiatieven gerealiseerd.

Platformwerking staat voor een invulling van cultuurbeleid die te bovenlokaal is voor steden en gemeenten, en te lokaal voor Vlaanderen. Cultuurplatform realiseert een meerwaarde over heel Limburg.

Steden en gemeenten sluiten via elementen uit hun (boven)lokaal cultuurbeleid uit vrije wil aan bij de werking van Cultuurplatform. Het gaat om een loyaal partnership waarbij de kwaliteit van het Limburgs cultuurbeleid wordt verhoogd en waarbij er een win-win situatie ontstaat (provincie levert input via expertise, personeel, financiën, communicatie versus lokale infrastructuur, personeel, communicatie en financiën).
Kijk hier voor een overzicht van de partners.

Geschiedenis

De eerste Platforms werden reeds 20 jaar geleden opgericht. De huisvesting was verspreid over de provincie Limburg. De Platforms werkten autonoom met een centrale aansturing vanuit het provinciaal niveau, Directie Mens, beleidscel Cultuur. De inhoudelijke aandacht voor de verschillende platformdisciplines was en is vandaag nog steeds disciplinegericht.

Begin 2009 werden alle platforms gezamenlijk gehuisvest in Zuivelmarkt 33 te Hasselt. Dit was ook de start van een overkoepelende werking en aanleiding van het moedermerk CULTUURPLATFORM. Momenteel vind je Cultuurplatform in het Provinciehuis - Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt.

Eerstvolgende events

Link naar de andere disciplines

Nieuwsbrief

Ondersteuning