provincie Limburg.be

Sectormomenten georganiseerd voor de cultuursector in Limburg

Cultuurplatform ondersteunt de gehele culturele sector in Limburg.
De sectormomenten worden georganiseerd rond een bepaald thema. Onderaan vind je een overzicht van de eerder georganiseerde thema's.

Lees hier de notities Thema: Participatie en printcommunicatie binnen de cultuursector (24 juni 2014)

Niet iedere cultuurparticipant is hetzelfde. De universiteit van Gent omschreef vijf types van cultuurparticipanten en vroeg samen met het ministerie van cultuur aan Noël Slangen hoe je de cultuurparticipatie van hen kan vergroten. Hij bedacht een benadering waarbij drempels worden weggewerkt en hefbomen worden ingezet. Intussen pasten honderden cultuurorganisaties zijn methodes al toe met de toolkit 'blik op cultuur' en geeft hij regelmatig gastcollege's aan de studenten culturele agogiek over deze benadering.

Vervolgens bracht Daphne Browne haar praktijk verhaal. Hoe kan je doelgroepen optimaal bereiken en welke plaats neemt printcommunicatie in? Daphne is senior medewerker marketing & communicatie bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Sfeerreportage Financiering in Cultuur. Beelden door Kris van de Sande

http://assets.base.cultuurplatform.be/files/113/original/800_7043.jpg?1363690827  http://assets.base.cultuurplatform.be/files/115/original/800_7101.jpg?1363690854  http://assets.base.cultuurplatform.be/files/116/original/800_7135.jpg?1363690863 

http://assets.base.cultuurplatform.be/files/117/original/800_7141.jpg?1363690874  http://assets.base.cultuurplatform.be/files/112/original/800_7174.jpg?1363690817  http://assets.base.cultuurplatform.be/files/111/original/800_7173.jpg?1363690804

Thema: Participatie en printcommunicatie binnen de cultuursector (24 juni 2014)

Op dinsdag 24 juni organiseerde Cultuurplatform haar sectormoment, een ontmoetingsmoment om inspiratie op te doen voor het volgend werkjaar en samen het culturele jaar af te sluiten. Als inhoudelijk thema kozen we voor het belang van cultuurparticipatie en printcommunicatie binnen de sector en hoe beide elementen met elkaar verbonden zijn.

Niet iedere cultuurparticipant is hetzelfde. De universiteit van Gent omschreef vijf types van cultuurparticipanten en vroeg samen met het ministerie van cultuur aan Noël Slangen hoe je de cultuurparticipatie van hen kan vergroten. Hij bedacht een benadering waarbij drempels worden weggewerkt en hefbomen worden ingezet. Intussen pasten honderden cultuurorganisaties zijn methodes al toe met de toolkit 'blik op cultuur' en geeft hij regelmatig gastcollege's aan de studenten culturele agogiek over deze benadering.

Vervolgens bracht Daphne Browne haar praktijk verhaal. Hoe kan je doelgroepen optimaal bereiken en welke plaats neemt printcommunicatie in. Daphne is senior medewerker marketing & communicatie bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Voorts werd een korte stand van zaken gegeven over de toekomstige aanpassingen aan het subsidiereglement STROOM. STROOM is een subsidie die zich richt op Limburgs cultureel talent en binnenkort enkele wijzigingen zal ondergaan.

PROGRAMMA:

09u45: Ontvangst
10u00: Welkom en inleiding
10u15: Noël Slangen: Hoe algemene cultuurparticipatie verhogen en een breder draagvlak creëren voor cultuur
11u00: Pauze
11u15: Daphne Browne: Printcommunicatie en doelgroepenbeleid in de praktijk
12u30: Slot door Igor Philtjens, gedeputeerde van Cultuur
12u45: Broodjeslunch 

Thema: Financiering in cultuur. (8 maart 2013)

Het aandeel structurele subsidies vanuit het Kunstendecreet voor Limburg bedroeg bijna 3% in 2012. Ook de cijfers voor projectsubsidies blijven deze trend bevestigen.

Wouter Hillaert (redacteur Rekto Verso) bracht een grondige analyse en inspirerend betoog. Aansluitend waren er sessies over:

  1. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet
    Waarin u samen met het Agentschap Kunsten en Erfgoed en commissieleden wegwijs wordt gemaakt in het verloop van dossiervorming en de subsidiemogelijkheden die het Kunstendecreet biedt.

    Dit met medewerking van Frederik Beernaert (adviseur Ag. Kunsten en Erfgoed), Tom Van Houtte (Ag. K& E, secretaris commissie muziek), Robert Michel (Ag. K & E, secretaris beeldende kunsten), Eddie Guldolf (voorzitter commissie theater), Jan Boelen (voorzitter commissie architectuur en vormgeving), Don Verboven (voorzitter commissie kunstencentra, werkplaatsen, festivals), Ann Overbergh (ondervoorzitter commissie muziek), Herman Baeten (gewezen voorzitter commissie muziek), Mayke Vermeren (lid commissie audiovisuele kunst), Sarah Indeherberge (lid commissie beeldende kunsten).
     
  2. Alternatieve financieringsmiddelen
    Inspiratie over en een overzicht van alternatieve financieringsmiddelen door Olivier Charon (zaakvoerder DC Consultancy) en Wouter Hillaert (Rekto Verso).

DATUM: vrijdag 8 maart 2013 
LOCATIE: Z33 (vleugel 58)- Zuivelmarkt 33 in 3500 Hasselt

Kijk hier voor al de verslagen en presentaties.

Eerstvolgende events

Link naar de andere disciplines

Nieuwsbrief

Ondersteuning